Una solució per a cada problema

L’ortodòncia serveix per corregir problemes de molt diferent índole, i normalment s’associa amb l’estètica, però tot i ser un aspecte molt important, no és l’únic.


En molts casos la ortodòncia millora la respiració, afavorint per tant l’oxigenació dels teixits.
Podem trobar nens que milloren el seu rendiment escolar després d’un correcte tractament d’aquest tipus. També és freqüent una millora en la fonètica, en la masticació i la desaparició de dolors articulars o clics, mitjançant l’aplicació del tractament correcte.

 

 

L’ortodòncia en els adults és una cosa cada vegada més freqüent. Sovint ens trobem amb casos que un excessiu estrès, unit a una incorrecta dentició, potencia els mals de cap, el mal descaso nocturn, etc.
Cada dia són més el pacients adults que se sotmeten a aquest tipus de tractaments.


A Clínica dental Poble Nou nostres equips d’ortodòncia estan totalment preparats per atendre aquesta nova demanda.

 

 

Clínica dental Poble Nou és el seu dentista a Pineda de Mar.